Base en l'informatik

Nou obzektif se donn zot ene konesans solid dan l'informatik. Ban zeleves pou apran kuma servi mouse ek keyboard pou ekrir ban text. Diferan aspe kuma MS Word, MS Excel e MS Power Point pou prezante a ban zeleve.

Internet

Sa kur la pu montre ban zeleve kuma servi diferan konsep lor internet. Zelev la pu apran osi kuma servi ek configure enn navigater Internet; kuma itilize internet pou lokalize ban landrwa, transfere ek publiye ban information; itilize ban servis e-mail. Dans kur Internet ek e-mail pu ena osi ene chapit lor ban menaces sekirite ek desavantaz kan servi internet.

Microsoft Office Package

Objektif sa kur la se pou montre ban etidyan kuma itilize Microsoft Office ek fer zot gagn ene apprentissage approfondie dan ban eleman avanse kuma dan Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Sa kur la pou permet ban patisipan gagn plis konesans.

A propos nou

Byinveni a Inlife Training Institute!

Inlife Training Institute li ene sant edikatiyon, ki truv dan Port Louis. Nou anrezistre par linstiti MQA, nou ban kurs li a pri ba ek li bon kalite. Nou ofer zot ene gran varyete ban kurs informatik ki kuver tou apartir base alfabetism ordinater ziska ban kurs avanse pou ki ban zeleve gagn tou informatyon ki zot bizin dan zot lavi quotidien.

Avek ban sanzements dan teknolozi zordi zur, sa in vin important pou ban dimunn konne servi li pou ki zot kapav vin plis productif e gagn pli eksperyans pou ki zot konne servi ban programmes ek invante ban solutions - e mem derul zot prop entreprises.

Kifer pou swazir nou

Anrezistre par linstiti MQA ek TEC, nou ofer diferan varyete kurs pou tou group laz.

Ban kurs ki nou ofer zot akredite ek zot ofer pou tou groupes laz

Nou ofer zot ene klas fleksib avk diferan ler pou reyalize zot edikasyon dan zot prop moyen.

Nou osi ofer zot enn gran varyete kurs pou tou dimunn ki envi ogment zot ban konpetans oswa specialise zot dan ene domenn particulier.

Zot kapav vin kreative avek sa ban kurs la.

Nou pu donne nu zeleve enn balans entre teori e lapprentisaz.

Inlife Training Institute pou aide ban dimunn ki envi avanse dan le nouvo mond teknolozi.

Nou envi ki tou ban dimunn gayn enn n bon kalite edikation dan enn prix abordable.

Nou amen pratik lor linstiti d'apprentisaz lor media digitale, derulment sits e rezo informatik.

Nou pou pren soin de zot konesans en informatik

Institut pou permettr ban dimunn ordiners gagn ban konesans ek sa klas la pou atire ban zeleve devoues, intelligents e motive pou tou laz. Zeleve pou kapav echange zot ban ide ek osi zot ban eksperyans.

Nou Kurs

Base en l'informatik

Dans ce cours, les candidats acquerront les compétences et connaissances pour faire fonctionner un ordinateur et d'effectuer les tâches.

HTML 5 ek CSS

Le but de ce cours est de fournir les connaissances et les compétences essentielles pour la conception, l'édition et la maintenance de sits pour un usage personnel ou professionnel.

Photoshop

L'objectif de ce cours est d'enseigner aux candidats comment créer des conceptions qui attire l'oeil et pour préparer les candidats à améliorer des photos numériques avec la modification.

Cours Avancée(PHP, JQuery et Bootstrap)

Dans ce cours, les étudiants apprendront les fonctions avancées du langage de programmation HTML5 et CSS3, PHP Web, JQuery, Bootstrap et créer des applications Ajax.

Nou Ban Profeser

Nou ban kur pou montre par ene group profeser kalifye ki pou cree ene lanbyans rilakante pou ki nou ban etidyan kapav santi zot dekontrakte, san pression social ek pena stres tipik mai toujour reyalize ene degre en fyete ek disiplin. Tou nou ban formater ena ene kalifikation ek zot gagn ene formasyon regilye pou mettre a zur zot konesans ek konpetans.

.

Kontakte nou

Form kontak

Veillez patiente.. Pe avoye zot coordonnees

CAPTCHA Image
to top

Drwa kopier © 2015 Inlife Training Institute. Tou drwa rezèrve. Polisi pou Konfidansyalite | Polisi pou ranbursement | Kondisyon Itilizasyon